MENU

Alam nating masama ang paninigarilyo. Pero mas ligtas ba ang vape at e-cigarette?

Ngayong National No Smoking Month, balikan natin ang makabuluhang talakayan ng ImagineLaw kasama sina Dr. Corry AvanceƱa ng Philippine Pediatric Society, Inc. at Dr. Michael Caampued ng Philippine Society of Public Health Physicians.