MENU
Maglaan ng oras para sa bakuna at booster! 👍
Ang kapalit nito ay:
💪 Pang-matagalang proteksyon kontra COVID-19
🙌🏻 Ligtas na pamilya, trabaho, at komunidad!