MENU
Tanong ng Bayan: Booster Shots
Kailangan ko pa ba ng booster shots kahit fully vaccinated naman ako?