MENU

Kung magka COVID ka man, kahit na kumpleto ang bakuna at booster, mas masisigurado mong mild ang sintomas mo.